OPENSTAANDE FACTUREN: EEN DILEMMA VOOR SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN

meduro onbetaalde school facturen schoolfacturen voor scholenHet dilemma: logica vs. emotie
Als school of kinderdagverblijf zal u zelf al regelmatig met deze problematiek geconfronteerd zijn geweest. Geen leuke gedachte, temeer dit probleem vrij ver van uw pedagogisch project staat. Het kind staat bij u centraal en wil het de beste zorgen bieden. En door het regelmatig contact met de ouders ontstaat hier ook een persoonlijke band. Daarnaast is er de wet van de harde realiteit: de rekeningen moeten betaald worden.
Hoe valt dit te rijmen?


meduro onbetaalde school kinderdagverblijven facturenHet onderzoek
Uit tientallen gesprekken die we met uw collega's hebben gevoerd is gebleken dat er 5 elementen eruit springen:
  • Een duidelijk verschil in aanpak zijn tussen "(niet) willen" en "(niet) kunnen".
  • De wens om de extra kosten, ten laste van de ouders (debiteur) zijn, zo laag mogelijk te houden.
  • Zullen ouders hun kinderen van school halen als wij te veel aandringen tot het betalen van de rekening?
  • De eigen inbreng & opvolging zijn onontbeerlijk.
  • Een oplossing voor zowel recente als oude dossiers.


meduro onbetaalde school kinderdagverblijven facturenDe oplossing

meduro onbetaalde school kinderdagverblijven facturen hagu

Meduro introduceert de HAGU-methodiek dat een compleet antwoord is op bovenstaande verzuchtingen.
  • Onze ganse werkmethode is hierop geënt.
  • De kosten voor de debiteur worden geminimaliseerd, en dit kan al vanaf 0€.
  • Onze ervaring leert ons dat de kans dat ouders enkel voor deze reden hun kind(eren) in een andere school plaatsen minimaal is.
  • De eigen opvolging en inbreng kunnen 24/7.
  • Meduro behandelt succesvol dossiers tot 10 jaar.